RACHNA FOUNDATION

Rachna Foundation is een jonge stichting die zich volop inzet activiteiten en projecten te ontwikkelen gericht op talentontwikkeling voor kansarme kinderen, jongeren en jong volwassene in Nepal. 

Rachna Foundation is a young foundation working on talent development projects for underprivileged children, teenagers and youngsters in Nepal.   


"If you are young and talented, its like you have wings." - Haruki Murakami 

Anouk bij baby life home 

Anouk bij baby life home 


Our Vision 
Every child, teenager and youngster deserves an independent and worthy position in the society.   

Onze Visie
Ieder kind, jongere en jong-volwassene heeft het recht op een zelfstandige en waardige plaats in de maatschappij.


Children van baby life home - Children from baby life home


Onze Missie
Het is de missie van Rachna Foundation om kansarme kinderen, jongeren en jongvolwassene in Nepal de mogelijkheid te bieden om zichzelf en hun talenten te ontwikkelen. Door hen te ondersteunen bij het opdoen van nieuwe kennis, kunde en het behalen van succeservaringen willen wij bijdragen aan een versterkt gevoel van eigenwaarde waardoor zij beter in staat zijn een waardige plek in de maatschappij de vinden. 

Our Mission
It is our mission to offer unprivileged children, teenagers and youngsters in Nepal the opportunities to discover and develop there talents. With supporting knowledge, experiences and succes stories we
can contribute in the feeling of self-esteem, what gives them a better position to find a worthy place in the sociaty. 

ANBI_FC_blauw.jpg