Financieel jaarverslag 2016

saldo 01-01-2016               €1852,84

Korte beschrijving                                                  Inkomsten                       Uitgave

sponsor kind/kunstenaar                                  €100,00                           €78,55
schenkingen en giften                                       €1465,00                         
PR&Website                                                                                                 €342,69
Bank kosten Triodos                                                                                   €98,99
Cargo goederen                                                                                           €0,00
Kantoor materialen                                                                                     €17,20
Aanschaf materialen project                                                                      €773,40

Totaal                                                                         €1565,00                           €1310,83

Saldo op 31-12-2016                                          € 2107,01
Triodos Bank NL92 TRIO 0198 3454 37
tnv Stichting Rachna Foundation

                               

Financieel jaarverslag 2015

Saldo 01-01-2015               €0,00 

Korte beschrijving                                                  Inkomsten                       Uitgave

Opbrengst acties                                                    € 2.635,36                              
PR                                                                                                                     € 140,36
Oprichting Rachna Foundation                                                                     € 479,55
Kosten website                                                                                                € 67,61
Schenkingen                                                           € 165,00
Cargo goederen                                                                                               € 260,00

Totaal                                                                         € 2.800,36                     € 947,52

Saldo op 31-12-2015                                               € 1.852,84
Triodos Bank NL92 TRIO 0198 3454 37
tnv Stichting Rachna Foundation